VIẾT VỀ TÔI

IMG_8953

 

 

TỰ BẠCH:
PHAN DUY KHA SINH NĂM 1946 TẠI SONG LỘC, CAN LỘC, HÀ TĨNH. TỐT NGHIỆP KHOA TRẮC ĐỊA- BẢN ĐỒ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT NIÊN KHÓA 1964- 1969. LÀ KỸ SƯ CÔNG TÁC TẠI BỘ VẬT TƯ (SAU NÀY QUA MẤY LẦN SÁP NHẬP, NAY LÀ BỘ CÔNG THƯƠNG), HÀ NỘI.
SỐNG, LÀM VIỆC VÀ VỀ HƯU TẠI HÀ NÔI.
TUY ĐƯỢC ĐÀO TẠO ĐỂ LÀM CÔNG TÁC KHOA HỌC KỸ THUẬT NHƯNG LẠI SAY MÊ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ.
MỘT SỐ TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:
-NHÌN LẠI LỊCH SỬ (In chung 3 tác giả, Nxb Văn hóa- Thông tin, Hà Nội, 2003)
-LỊCH SỬ VÀ SỰ NGỘ NHẬN (Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2008)
-NHÌN VỀ THỜI ĐẠI HÙNG VƯƠNG (Nxb Lao Động, Hà Nội, 2009)
-TRẢI NGHIỆM ĐỜI NGƯỜI (Nxb Lao Động, Hà Nội, 2009)
-TỪ ĐIỆN KÍNH THIÊN TRIỀU LÊ ĐẾN TỔNG HÀNH DINH THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH (Nxb Dân Trí, Hà Nội, 2010)
NGOÀI RA CÒN NHIỀU BÀI VIẾT ĐƯỢC CHỌN IN VÀO CÁC CUỐN SÁCH NHIỀU TÁC GIẢ VÀ MẤY TRĂM BÀI BÁO RẢI RÁC CHƯA ĐƯỢC IN THÀNH SÁCH.
PHAN DUY KHA QUAN TÂM ĐẾN NHIỀU VẤN ĐỀ LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC. NHƯNG ĐIỀU QUAN TÂM NHẤT , TÂM HUYẾT NHẤT LÀ LÀM SAO GẠT BỎ ĐƯỢC CÁI “ MŨ TÀU” VÔ LÝ ĐỘI LÊN ĐẦU CÁC CÁC VỊ THỦY TỔ DÂN TỘC VIỆT NAM, COI NGƯỜI VIỆT NAM CÓ NGUỒN GỐC TỪ TRUNG QUỐC VÀ ÔNG TỔ CỦA NGƯỜI VIỆT LÀ “ĐÀN EM” CỦA ÔNG TỔ NGƯỜI TÀU, SINH RA TÂM LÝ TỰ TI DÂN TỘC RẤT TAI HẠI. MUỐN “THOÁT TRUNG” TRƯỚC HẾT PHẢI GẠT BỎ ĐƯỢC CÁI “MŨ TÀU” NÀY.
PDK

*

Rải rác trong các trang Blog của tôi và trên mạng có một số bài bạn bè hoặc các nhà báo viết về tôi, lại có một số bài tôi viết về bản thân mình như những  mẩu ký ức. Nay tôi tập hợp lại trong  chuyên mục này . Những bức ảnh của tôi, được sử dụng ở đây do nhà báo Thu Hằng, phóng viên nhiếp ảnh của báo Khoa học & Đời sống chụp trong chuyến  cùng nhà báo Nhật Minh đi phỏng vấn viết bài về tôi (8.2009, xem bài : Tiếp các nhà báo đến phỏng vấn viết bài về PDK). Nhân đây xin được cảm ơn Nhà báo Thu Hằng đã chụp cho tôi những kiểu ảnh rất tự nhiên mà lại đẹp. Riêng 2 bức ảnh cuối cùng, chụp bên giá sách và bên hoa mai do PDK mới chụp gần đây, cũng có ý muốn giới thiệu về chiếc máy tính nối mạng, công cụ mà tôi dùng để kết nối với toàn cầu.

Xin hân hạnh được giới thiệu

Hà Nội, ngày 20.3.2012

Phan Duy Kha

*

(Bấm vào đường Link  để đọc bài)  :IMG_8952

– Phan Duy Kha (trích ngang) :

https://openlibrary.org/authors/OL1534701A/Phan_Duy_Kha.

– Tết năm ấy chúng tôi mừng thọ cha 80 tuổi:

https://phanduykha.wordpress.com/2010/12/31/tet-nam-ay-2/#more-635

– Tôi đã từng nuôi mộng văn chương:

https://phanduykha.wordpress.com/2010/12/23/toi-da-t%E1%BB%ABng-nuoi-m%E1%BB%99ng-van-ch%C6%B0%C6%A1ng/#more-569

– Vài kỷ niệm với Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính:

https://phanduykha.wordpress.com/2010/12/20/vai-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-v%E1%BB%9Bi-ngh%E1%BB%87-si-nhi%E1%BA%BFp-%E1%BA%A3nh-doan-cong-tinh/#more-545

– Vài cảm nhận về GS Ngô Đức Thọ:

https://phanduykha.wordpress.com/2011/12/11/vai-c%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-gs-ngo-d%E1%BB%A9c-th%E1%BB%8D/#more-1619

– Tiếp các nhà báo đến phỏng vấn viết bài về Phan Duy Kha : / 486034642_8

https://phanduykha.wordpress.com/2010/12/19/ti%E1%BA%BFp-cac-nha-bao-d%E1%BA%BFn-vi%E1%BA%BFt-bai-v%E1%BB%81-phan-duy-kha/#more-534

– Hiểu sử xưa mới ngẫm được những việc thời nay: http://bee.net.vn/channel/1988/2009/09/1721036/

– Những cuốn sách của tôi:

https://phanduykha.wordpress.com/2010/12/17/nh%C6%B0ng-cu%E1%BB%91n-sach-c%E1%BB%A7a-toi/#more-517

– Tạp chí TGTT giới thiệu sách Trải nghiệm đời người :

https://phanduykha.wordpress.com/2010/10/18/t%E1%BA%A1p-chi-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-trong-ta-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-sach-tr%E1%BA%A3i-nghi%E1%BB%87m-d%E1%BB%9Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-phan-duy-kha/#more-234

– Lời bạt của TS Đinh Công Vĩ viết cho cuốn Từ điện Kính Thiên triều Lê. . .của Phan Duy Kha:

https://phanduykha.wordpress.com/2010/12/16/loi-bat-cua-tien-si-dinh-cong-vi/#more-128

–  Video Clip Đài Truyền hình Hà Nội giới thiệu cuốn “Từ điện Kính Thiên Triều Lê đến Tổng Hành dinh thời đại Hồ Chí Minh:  http://www.youtube.com/watch?v=IkgF_eTAuPA

– Giới thiệu cuốn Lịch sử và sự ngộ nhận: IMG_8949

https://phanduykha.wordpress.com/2010/11/01/gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-cu%E1%BB%91n-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-va-s%E1%BB%B1-ng%E1%BB%99-nh%E1%BA%ADn-c%E1%BB%A7a-phan-duy-kha/#more-284

– Lich su va su ngo nhan: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/xmlui/handle/123456789/40547

– Lời tựa cuốn Nhìn về thời đại Hùng Vương:

https://phanduykha.wordpress.com/2010/10/18/l%E1%BB%9Di-t%E1%BB%B1a-c%E1%BB%A7a-tac-gi%E1%BA%A3-phan-duy-kha-vi%E1%BA%BFt-cho-cu%E1%BB%91n-nhin-v%E1%BB%81-th%E1%BB%9Di-d%E1%BA%A1i-hung-v%C6%B0%C6%A1ng/#more-227

– Nhìn lại lịch sử (sách điện tử trực tuyến) : http://www.scribd.com/doc/87022982/1-20-done

– Nhìn lại lịch sử, đăng tải trên trang mạng Việt sử ký :  https://vietsuky.wordpress.com/2012/09/26/160-nhin-lai-lich-su-thoi-dung-nuoc-trong-tu-duy-cua-chung-ta-ngay-nay/

– Núi Cài, ngọn núi của tuổi thơ tôi:

https://phanduykha.wordpress.com/2010/12/13/nui-cai-ng%E1%BB%8Dn-nui-c%E1%BB%A7a-tu%E1%BB%95i-th%C6%A1-toi/#more-431

– Họ Phan của tôi:

https://phanduykha.wordpress.com/2010/12/13/h%E1%BB%8D-phan-c%E1%BB%A7a-toi/#more-439images108958_8

– Một chuyến tham quan đặc biệt:

https://phanduykha.wordpress.com/2010/12/10/m%E1%BB%99t-chuy%E1%BA%BFn-tham-quan-d%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t/#more-422

– Những thầy giáo làm thơ ở Trường cấp 3 Trần Phú:

https://phanduykha.wordpress.com/2011/02/26/nh%E1%BB%AFng-th%E1%BA%A7y-giao-lam-th%C6%A1-%E1%BB%9F-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-c%E1%BA%A5p-3-tr%E1%BA%A7n-phu/#more-877

– Đón Tết giữa rừng Việt Bắc :

https://phanduykha.wordpress.com/2011/01/03/don-t%E1%BA%BFt-gi%E1%BB%AFa-r%E1%BB%ABng-vi%E1%BB%87t-b%E1%BA%AFc/#more-640

– Bạn bè một thuở:  https://phanduykha.wordpress.com/2012/11/25/ban-be-mot-thuo/#more-3033

Gặp mặt cựu sinh viên lớp Trắc lượng 64 kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường

Chùm thơ Trần Hùng Thắng

– Kỷ niệm nước Lào : /P1060129P1070265

https://phanduykha.wordpress.com/2010/12/08/k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-lao/#more-414

– Kỷ niệm với Trung tâm văn hóa Tràng An:

https://phanduykha.wordpress.com/2011/01/29/k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-v%E1%BB%9Bi-trung-tam-van-hoa-trang-an-2/#more-767

– Bản dịch bài phỏng vấn Phan Duy Kha của báo Việt Nam News : /

https://phanduykha.wordpress.com/2010/11/01/b%E1%BA%A3n-d%E1%BB%8Bch-bai-ph%E1%BB%8Fng-v%E1%BA%A5n-phan-duy-kha-c%E1%BB%A7a-bao-vi%E1%BB%87t-nam-news/#more-292

– Phóng viên báo Việt Nam News  phỏng vấn Phan Duy Kha:

https://phanduykha.wordpress.com/2010/11/01/phong-vien-bao-vi%E1%BB%87t-nam-news-ph%E1%BB%8Fng-v%E1%BA%A5n-phan-duy-kha/#more-288

– Phóng viên báo KH & ĐS phỏng vấn:

https://phanduykha.wordpress.com/2009/10/30/tro-chuy%E1%BB%87n-cung-tac-gi%E1%BA%A3/#more-20

– Công viên Thống Nhất:

https://phanduykha.wordpress.com/2011/06/27/cong-vien-th%E1%BB%91ng-nh%E1%BA%A5t/#more-1139

– Thư viện Hà Nội:

https://phanduykha.wordpress.com/2011/06/28/th%C6%B0-vi%E1%BB%87n-ha-n%E1%BB%99i/#more-1142

– Thơ Vịnh sử:

https://phanduykha.wordpress.com/2011/08/17/th%C6%A1-v%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%AD/#more-1264

– Vài cảm nhận về GS Ngô Đức Thọ:

https://phanduykha.wordpress.com/2011/12/11/vai-c%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-gs-ngo-d%E1%BB%A9c-th%E1%BB%8D/#more-1619

– Về quê, quê hương đau đáu nỗi niềm:

https://phanduykha.wordpress.com/2013/05/15/ve-que-anh/#more-3820

– Sự tích về chiếc xe đạp của nhà văn Phùng Quán:

https://phanduykha.wordpress.com/2012/09/09/ve-chiec-xe-dap-cua-nha-van-phung-quan/#more-2887 P1050215

Một chuyến đi  nghiên cứu, sưu tầm tư liệu Lịch sử tại  Vĩnh Phúc. Trong ảnh, từ trái sang: Ông Nguyễn An Kiều, GS Phan Văn Các, GS Chương Thâu, GS Ngô Đức Thọ, ông Đinh Văn Niêm và Phan Duy Kha.

*

Sau đây là một số  cuốn sách của tôi đã được xuất bản

– Nhìn lại Lịch sử, (Phan Duy Kha, Lã Duy Lan, Đinh Công Vỹ, Nxb Văn Hóa – Thông tin, 2003, sách dày 1.150 trang)

– Lịch sử và sự Ngộ nhận, (Nxb Từ điển Bách khoa, 2008, sách dày 390 trang)

– Nhìn về thờ đại Hùng Vương,(Nxb Lao động, 2009, sách dày 254 trang)

– Trải nghiệm đời người, Nxb Lao động, 2009, sách dày 224 trang)

– Từ điện Kính Thiên triều Lê đên Tổng Hành dinh thời đại Hồ Chí Minh, Nxb Dân trí, 2010, sách dày 280 trang):small_14600small_14924small_150511944857158_4images

 

.

.

.

.

.

 

 

 

*****

Một số cuộc Hội thảo từng tham gia, hoặc có bài được chọn đăng trong các cuốn sách:P1070520P1060603P1070515P1070523P1070514P1070513P1070519P1070518P1070517P1070522P1070524P1070555

Advertisements

5 phản hồi Add your own

 • 1. lengocthanh  |  Tháng Năm 7, 2012 lúc 2:31 sáng

  Kính gui a Phan Duy Kha,
  Tôi có đoc bài của anh viết về nhân vật M là anh dương thế Hưng, người yêu của Bác sĩ Đặng Thùy Trâm; tôi đoc nhật ký đặng thùy Trâm nhiều lần đọc về Dương thế Hưng đều là con người yêu tổ quốc quê hương giám hy sinh cho tổ quốc nhưng con người đáng khâm phục; đó là con người có thật, không hư cấu; tôi cũng là người lính nhập ngũ năm 1969 tôi đi B năm 1970, sau chị Trâm 1 năm, ngày Bác hồ mất tôi trong quân đội đang huấn luyện ở huyện chí Linh tinh hải dương; tôi muốn biết sự thật về anh Hưng, a có vợ các con không, vợ anh Hưng làm nghề gì, anh Hưng yêu người con gái đó trong trường hợp nào, bây giờ con anh Hưng ra sao; mong anh có biết cho tôi biết thông tin về anh Hưng nha anh xin cám on anh. địa chỉ của toi; tran.ai35@yahoo.com.vn
  xin anh cho biet thong tin ma anh biet cám on anh nhieu;mong tin anh; chao a

  Phản hồi
  • 2. phanduykha  |  Tháng Năm 7, 2012 lúc 8:23 sáng

   Cảm ơn bạn đã đọc và quan tâm đến bài viết của tôi. Về anh Khương Thế Hưng, anh là con trai của Nhà thơ Khương Hữu Dụng (Khương chứ không phải Dương như bạn viết nhầm). Anh sinh năm 1934 tại Thị xã Hội An tỉnh Quảng Nam. Năm 1950, mới 16 tuổi, anh đã tình nguyện nhập ngũ và chiến đấu ở chiến trường Cực Nam Trung Bộ.Năm 1954 anh tập kết ra Bắc, hoạt động ở Đoàn văn công Liên khu 5. Năm 1962 lại trở về chiến đấu ở chiến trường miền Nam.Thời điểm tôi gặp anh là lúc anh được về báo Quân đội nhân dân làm Phóng viên chiến trường. Sau này anh xây dựng gia đình và có 2 con trai, nay đều đã trưởng thành. Anh mất năm 1999. Về anh Hưng tôi chỉ biết đến thế. Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng các nguồn thông tin khác.
   Chào thân ái.

   Phản hồi
 • 3. truongxuanhuyxb  |  Tháng Mười 8, 2013 lúc 7:56 sáng

  Hôm nay mời anh xem ben blog của anh NGUYỄN XUÂN DIỆN
  “Vua Gia Long tạ thế năm 1819, cháu nội là Nguyễn Phúc Đảm lên ngôi năm 1820, lấy hiệu là Minh Mệnh”.cũng nêu nhiều cái vui của tác giả TS NGUYỄN HỒNG THẮM.
  Tiện thể tôi cũng nói một việc nầy với anh và bà con ,kỳ rồi cách nay hơn 2 tháng tôi có ghé HUẾ _vô nhìn họ sửa và phục chế mới thấy những người phụ trach công việc nầy cũng đang bôi bác HUẾ thì đúng hơn.Nghe tên công ty thì cũng rất kêu,học vị thì cũng nghe rât rổn rảng như mấy ông nầy zậy! Đất nước VN đã không được may mắn nên giao cho mấy ông nầy chỉ tổ tốn cơm và rách việc thôi!

  Phản hồi
  • 4. truongxuanhuyxb  |  Tháng Mười 8, 2013 lúc 8:01 sáng

   xin lỗi mọi người là tôi viết sai – TS PHẠM VĂN THẮM chứ không phải PHẠM HÔNG THẮM!

   Phản hồi
  • 5. phanduykha  |  Tháng Mười 8, 2013 lúc 10:54 sáng

   Cảm ơn bạn vì đã cung cấp thông tin. Thỉnh thoảng tôi cũng có vào Blog của TS Nguyễn Xuân Diện.

   Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: