Việt Nam không phải là “đàn em” của Trung Quốc

Tháng Chín 12, 2015 at 9:18 sáng 6 comments

P1030507TỰ BẠCH:
PHAN DUY KHA SINH NĂM 1946 TẠI SONG LỘC, CAN LỘC, HÀ TĨNH. TỐT NGHIỆP KHOA TRẮC ĐỊA- BẢN ĐỒ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT NIÊN KHÓA 1964- 1969. LÀ KỸ SƯ CÔNG TÁC TẠI BỘ VẬT TƯ (SAU NÀY QUA MẤY LẦN SÁP NHẬP, NAY LÀ BỘ CÔNG THƯƠNG), HÀ NỘI.
SỐNG, LÀM VIỆC VÀ VỀ HƯU TẠI HÀ NÔI.
TUY ĐƯỢC ĐÀO TẠO ĐỂ LÀM CÔNG TÁC KHOA HỌC KỸ THUẬT NHƯNG LẠI SAY MÊ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ.
MỘT SỐ TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:
-NHÌN LẠI LỊCH SỬ (In chung 3 tác giả, Nxb Văn hóa- Thông tin, Hà Nội, 2003)
-LỊCH SỬ VÀ SỰ NGỘ NHẬN (Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2008)
-NHÌN VỀ THỜI ĐẠI HÙNG VƯƠNG (Nxb Lao Động, Hà Nội, 2009)
-TRẢI NGHIỆM ĐỜI NGƯỜI (Nxb Lao Động, Hà Nội, 2009)
-TỪ ĐIỆN KÍNH THIÊN TRIỀU LÊ ĐẾN TỔNG HÀNH DINH THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH (Nxb Dân Trí, Hà Nội, 2010)
NGOÀI RA CÒN NHIỀU BÀI VIẾT ĐƯỢC CHỌN IN VÀO CÁC CUỐN SÁCH NHIỀU TÁC GIẢ VÀ MẤY TRĂM BÀI BÁO RẢI RÁC CHƯA ĐƯỢC IN THÀNH SÁCH.
PHAN DUY KHA QUAN TÂM ĐẾN NHIỀU VẤN ĐỀ LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC. NHƯNG ĐIỀU QUAN TÂM NHẤT , TÂM HUYẾT NHẤT LÀ LÀM SAO GẠT BỎ ĐƯỢC CÁI “ MŨ TÀU” VÔ LÝ ĐỘI LÊN ĐẦU CÁC CÁC VỊ THỦY TỔ DÂN TỘC VIỆT NAM, COI NGƯỜI VIỆT NAM CÓ NGUỒN GỐC TỪ TRUNG QUỐC VÀ ÔNG TỔ CỦA NGƯỜI VIỆT LÀ “ĐÀN EM” CỦA ÔNG TỔ NGƯỜI TÀU, SINH RA TÂM LÝ TỰ TI DÂN TỘC RẤT TAI HẠI. MUỐN “THOÁT TRUNG” TRƯỚC HẾT PHẢI GẠT BỎ ĐƯỢC CÁI “MŨ TÀU” NÀY.
PDK
*
Trong lịch sử Việt Nam, vua Kinh Dương Vương được coi như là ông vua mở đầu triều đại Hùng Vương.Về nhân vật này, Đại Việt sử ký toàn thư ghi: “Xưa cháu ba đời Viêm Đế họ Thần Nông là Đế Minh sinh ra Đế Nghi, sau Đế Minh nhân đi tuần phương Nam , đến núi Ngũ Lĩnh , lấy con gái Vụ Tiên, sinh ra vua ( Kinh Dương Vương). Vua là bậc thánh trí, thông minh, Đế Minh rất yêu quý, muốn cho nối ngôi. Vua cố nhường anh, không dám vâng lời. Đế Minh mới lập Đế Nghi làm con nối ngôi, cai quản phương Bắc, phong cho vua làm Kinh Dương Vương làm vua phương Nam, gọi là nước Xích Quỷ. Vua lấy con gái Động Đình Quân tên là Thần Long, sinh ra Lạc Long Quân”.
Theo ghi chép trên đây thì Kinh Dương Vương là Cha Đẻ của Lạc Long Quân, và là Ông Nội của Hùng Vương thứ nhất. Mà Kinh Dương Vương lại là em (cùng cha khác mẹ ) với Đế Nghi, một vị vua phương Bắc, vậy thì dòng dõi của ta là “đàn em” của người Trung Quốc ở phương Bắc. Trên đây là ghi chép trong bộ Đại Việt sử ký toàn thư, bộ sử chính thống của ta, được hoàn thành vào  đời vua Lê Thánh Tông, năm Hồng Đức thứ 10 (1479). Cứ như bộ sử này thì dân tộc Việt Nam là “đàn em” của dân Trung Quốc ?
Thế nhưng, tôi đã tìm hiểu rất nhiều bộ sử của Trung Quốc, nhưng tuyệt nhiên không có bộ sử nào của người Tàu ghi chép điều tương tự như thế cả. Có lẽ nào anh em cùng một bố (tức Đế Nghi và Kinh Dương Vương đều là con Đế Minh) mà họ lại không ghi chép một câu nào về cụ Tổ của dân tộc ta?
Xét sử sách Trung Quốc ghi chép của họ về đất nước và con người Việt Nam là rất xa lạ với họ, xa lạ đến mức phải đến 9 lần dịch (một số tài liệu gọi là trùng dịch, tức là người này dịch cho người nọ, người nọ dịch cho người kia, dịch dây chuyền, thì mới hiểu được nhau).
Sách Thông Chí của Trịnh Tiều đời Tống chép: “Đời Đào Đường Nam di có Việt Thường Thị qua nhiều lần thông dịch đến hiến một con rùa thần. Rùa ước được ngàn tuổi, trên lưng có chữ khoa đẩu, chép việc từ lúc khai thiên lập địa đến nay. Vua Nghiêu sai chép lấy, gọi là Quy Lịch”.
Xa lạ đến mức, vào đời nhà Tấn, Đào Hoàng, một viên thứ sử người Tàu sang cai trị nước ta, còn gửi thư về cho Tấn Vũ Đế: “Giao Châu là dải đất chưa mở mang, ở một phương trời xa cách , phải hai, ba lớp thông ngôn mới hiểu, liên tiếp với mấy hòn đảo giữa biển, bề ngoài cách nước Lâm Ấp chỉ vài ngàn dặm…”
Ở đây, Đào Hoàng cũng phải dùng đến 2, 3 lớp thông ngôn, tức là “trùng dịch” , hay là “nhiều lần thông dịch” như ghi chép của người xưa. Vậy thì làm sao có chuyện anh em cùng một gốc được?
Đó là sử sách Trung Quốc. Còn sử sách của ta, trước thế kỷ 15 cũng chưa thấy dòng nào ghi chép rằng tổ tiên ta có dòng dõi từ phương Bắc, là anh em với tổ tiên người Trung Hoa. Đại Việt sử lược, cuốn sử xuất hiện vào thế kỷ 14, đời Trần, trong phần Diên cách thời quốc sơ, có ghi:’Xưa, Hoàng Đế đã dựng xong vạn nước, thấy Giao Chỉ ở xa ngoài Bách Việt không thể chế ngự được, bèn vạch địa giới cho ở góc Tây Nam, gồm 15 bộ lạc… Đến đời Chu Thành Vương, Việt Thường Thị mới dâng chim trĩ trắng, sách Xuân Thu gọi Việt Thường Thị là Khuyết Địa, sách Đái Kỷ gọi là Điêu Đề. Đến đời Trang Vương , ở bộ Gia Ninh có một người dị kỳ biết dùng ảo thuật khuất phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, gọi nước là Văn Lang, , lấy sự thuần chất làm phong tục, buộc dây làm chính sự, truyền được 18 đời, đều gọi là Hùng Vương”
Trước đó, vào đầu thế kỷ 14, An Nam Chí Lược của Lê Tắc trong phần Tổng Tự cũng ghi chép như sau: “Từ xưa, nước An Nam thông giao với Trung Quốc, thời vua Chuyên Húc phía Bắc đi tới U Lăng, phía Nam đi tới Giao Chỉ. …Qua đời Chu Thành Vương (1115 – 1079 Trước Công nguyên), họ Việt Thường qua 9 lần thông ngôn, tới cống hiến mà nói rằng: “Trời không có gió bão, không mưa dầm, ngoài biển không nổi sóng dữ đã ba năm nay, có lẽ ở Trung Quốc có đấng thánh nhân trị vì, sao chẳng tới chầu?”
Vậy thì, không nghi ngờ gì nữa, chuyện Tổ tiên ta là “em” của Tổ tiên người Tàu, chỉ là chuyên tưởng tượng của mấy nhà viết sử thế kỷ 15, tác giả của Đại Việt sử ký toàn thư mà thôi..
Vậy các nhà sử học thời kỳ này sáng tác ra câu chuyện “anh em” đó nhằm mục đích gì ?
Vào đầu thế kỷ 15, sau khi đánh đuổi được quân Minh ra khỏi bờ cõi, nhà nước Đại Việt ta đang ở vào thời kỳ phát triển thịnh vượng. Qua các đời vua Thái Tổ, Thái Tông, Thánh Tông, chế độ phong kiến phát triển cực thịnh. Với ý thức độc lập, tự chủ, tự cường,các sử thần nhà Lê, tự thấy rằng, nước ta không thua kém gì bậc “đàn anh” Trung Hoa. Để cho Đại Việt “sánh ngang” với Trung Hoa, các sử thần của ta đã cóp nhặt, đào bới trong sử sách, tạo ra một lịch sử tổ tiên mình với mong muốn là không thua kém gì Trung Hoa, có thua chăng chỉ tý chút. Sự sáng tác đó chứa đựng nhiều điều phi lý, mâu thuẫn, trái ngược với logic của Lịch sử.
Một là, trái với truyền thuyết. Theo truyền thuyết thì Lạc Long Quân vốn là giống Rồng, Âu Cơ là giống Tiên, chứ đâu phải là gốc Trung Hoa như trong “phả hệ” sáng tác của các nhà viết sử thế kỷ 15
Hai là , trái với thư tịch. Việt Thường Thị , nếu người đứng đầu là Kinh Dương Vương , đã là anh em cùng một gốc Trung Hoa thì tại sao khi đoàn sứ giả của ta sang sứ lại phải qua nhiều lần dịch mới hiểu được nhau ?.
Ba là, trái với logic lịch sử.Lạc Long Quân – Âu Cơ phản ánh thời kỳ chế độ thị tộc Mẫu quyền, còn Việt Thường Thị thì đã phát triển thành quốc gia, đã từng cử sứ sang thông hiếu với nước ngoài. Có lẽ nào lịch sử Việt Nam đang là nhà nước lại quay về chế độ thị tộc Mẫu quyền , một bước thụt lùi xa đến hàng ngàn năm lịch sử ?
Tóm lại, việc đội chiếc “mũ Tàu” lên đầu các vị thủy tổ Lạc Long Quân – Âu Cơ của các sử gia thế kỷ XV phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp trí thức, sĩ phu, mong muốn rằng dân tộc ta không thua kém Trung Hoa. Tuy nhiên, hiệu quả của nó không như ý muốn mà lại gây ra những quan niệm hết sức sai lầm, lệch lạc về nguồn gốc dân tộc, dai dẳng mấy trăm năm nay mà không phải một sớm một chiều có thể rũ bỏ được.small_14600
Truyện Lạc Long Quân- Âu Cơ là truyền thuyết về thủy tổ của dân tộc ta. Chuyện Viêm Đế Thần Nông là truyện thần thoại về thủy tổ của người Trung Hoa. Nhân vật Kinh Dương Vương là một nhân vật trong một câu truyện truyền kỳ đời Đường, do Lý Triều Uy sáng tác, Truyện Liễu Nghị . Truyện truyền kỳ là một loại hình tác phẩm văn học, nói về truyện thần tiên ma quỷ, là tác phẩm sáng tác của một người, chứ không phải truyền thuyết. Kinh Dương Vương lấy con gái Động Đình Quân, nhưng rồi bạc đãi người vợ nên bị em trai của Động Đình Quân là Tiền Đường Quân giết chết. Không hiểu sao các cụ ta xưa lại “mượn” nhân vật này (không được tốt đẹp cho lắm) làm “cầu nối” để nối thần thoại Trung Quốc với truyền thuyết Việt Nam, để cho rằng Lạc Long Quân – Âu Cơ là con cháu của Viêm Đế Thần Nông bên Trung Quốc. Đây là điều hổ thẹn mà người ta vô tình hay cố ý gán cho các vị thủy tổ của dân tộc Việt Nam ta mà tôi đã nhiều lần phản đối.P1080738
Về vấn đề này, vua Tự Đức tỏ ra rất sáng suốt. Khi các sử quan nhà Nguyễn soạn bộ Khâm định Việt sử thông giám cương mục, có làm tờ tâu hỏi vua cách xử lý phần cổ sử Việt Nam, vua quyết định bỏ phần Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân, chỉ chép sử bắt đầu từ Hùng Vương. “Chuẩn y cho phép bắt đầu từ thời Hùng Vương để nêu rõ quốc thống nước Việt ta bắt đầu từ đấy. Còn hai kỷ Kinh Dương và Lạc Long thì chuẩn cho chua phụ vào sau đời Hùng Vương để cho hợp với nghĩa “dĩ nghi truyền nghi” (Trích Cương mục – chỉ dụ số 2 ).
Tóm lại, việc tự đội cái “mũ Tàu” này đã gây cho chúng ta nhiều hệ lụy, mà hệ lụy nhất là tư tưởng tự ti dân tộc, sợ Tàu, coi ta là “đàn em”,  là cái bóng của người Tàu. (Xin xem thêm ở đây, bài:

( – Hậu quả của việc đội mũ Tàu lên đầu các vị thủy tổ dân tộc ta)
Bạn thử nhìn ra quanh ta mà xem, các nước Lào, Thái Lan, Miên Ma, Ấn Độ, rồi các nước Trung Á (cùng có chung đường biên giới với Trung Quốc), có dân tộc nào nhận tổ tiên mình là họ hàng, huyết thống với người Tàu đâu ! Tại sao lại phải cứ là “anh em” với người Tàu mới vinh dự ? Đã đến lúc chúng ta nên “lột bỏ” cái “mũ Tàu” này ra khỏi đầu các vị tổ tiên của dân tộc ta. Dân tộc chúng ta bình đẳng cùng tất cả các dân tộc khác trên địa cầu này, ai thân thiện với chúng ta thì chúng ta thân thiện lại, ai định giở trò chơi đểu với ta thì ta ngoảnh mặt đi, đó là lẽ ứng xử ở đời , chứ không lệ thuộc vào  bất kỳ một ai cả.

Ảnh trong bài: Bìa cuốn Lịch sử và sự Ngộ nhận” và hình vẽ cái “mũ Tàu” (hình chữ nhật màu hồng)  chụp lại  trang 94 của sách này.

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

Vị sứ thần dám giương cung bắn …Mặt trời ! Người kêu oan cho …Thủy Tinh

6 phản hồi Add your own

 • 1. thái  |  Tháng Chín 13, 2015 lúc 2:36 chiều

  Theo nhiều bài giảng của thầy Thích Chân Quang cháu nghe và biết.tổ tiên người việt là kinh Dương Vương…,hay trung quốc là anh.việt nam là em,cụ thể trong bài giảng Biển Đông Dậy Sóng.bác tìm và nghe thử,gửi tin phản hồi giúp cháu nhé.tks baca

  Phản hồi
  • 2. phanduykha  |  Tháng Chín 14, 2015 lúc 12:30 sáng

   Bạn nói đúng. Trong bài giảng Biển Đông dậy sóng (vẫn có trên mạng), thầy Thích Chân Quang cũng có đề cập đến vấn đề này. Đại ý thầy nói rằng, Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, em thì phải tôn trọng anh, anh thì phải nhường nhịn em. Không phải riêng thầy Thích Chân Quang, mà nhiều người đều có quan niệm như thế này, nó đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người, mà cái gốc mà họ tin theo đó là Đại Việt sử ký toàn thư. Gạt bỏ được là rất khó. Đây là niềm tin rất tai hại cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta không là đàn em của ai cả. Dân tộc ta là một dân tộc tự chủ, tự tin, tự lập, tự cường. Bạn có thể xem thêm bài Hậu quả của việc đội mũ Tàu mà tôi có dẫn trong bài để hiểu thêm.
   Chào thân ái

   Phản hồi
   • 3. thái  |  Tháng Chín 17, 2015 lúc 6:33 sáng

    Cháu cảm ơn.cháu làm Hướng dẫn viên và rất đam mê sử nước nhà và rất thích đọc tư liệu của chú,nhờ có thông tin của chú mà cháu có thêm nhiều kiến thức giúp cho công việc.

 • 4. Bá Nguyễn  |  Tháng Chín 15, 2015 lúc 10:52 sáng

  Chào chú Phan Duy Kha.
  Cơ quan cháu công tác gần nhà chú (tòa nhà VCCI số 9 Đào Duy Anh).Cháu cũng thích cổ sử nhưng mà bây giờ việc quan điểm cổ sử chính thống đã chép vào SGK từ thời cụ Đào Duy Anh là thày của các vị mà nhiều người coi là tứ trụ sử học Lâm-Lê-Tấn-Vượng nên ảnh hưởng tới quan điểm của nhiều thế hệ rồi. Lại còn truyền thông nữa thi nhau phát hành các sách nói thuyết của người VN đẻ ra người TQ, rồi TQ ăn cắp cả Kinh dịch,trống đồng, kỹ thuật trồng lúa… của người Việt nữa..nó ảnh hưởng tới lớp trẻ bây giờ ghê lắm dẫn đến suy nghĩ lệch lạc của giới trẻ là “bệnh tự sướng” “bệnh kiêu binh” rất ghê cứ cho mình là giỏi rồi cần gì học hỏi nữa. Riêng cháu thấy ở VN sính bằng cấp quá cứ thấy chức Giáo sư sử học nói gì thì không ai dám phản biện. Có một số rất ít người trẻ tuổi phản biện lại ví dụ Trần Trọng Dương, Trần Quang Đức,Nguyễn Tô Lan trong bài “Đường Lâm là Đường Lâm nào” đã phản biện lại GS Trần Quốc Vượng hết sức hay tuy nhiên mới chỉ dừng ở mức bài đăng trên một vài tạp chí khoa học. Việc thanh lọc các quan điểm lệch lạc đó ra khỏi nhiều thế hệ xem chừng khó khăn lắm. Cháu luôn đánh giá cao các công trình nghiên cứu nghiêm túc với học thuật khoa học logic chứ không nhìn vào chức danh của vị này giáo sư, vị kia tiến sĩ…và không nhất thiết cứ phải là học ngành sử học..khối người học đúng chuyên ngành nhưng cũng có giỏi chuyên ngành đâu.

  Phản hồi
  • 5. phanduykha  |  Tháng Chín 15, 2015 lúc 12:01 chiều

   Rất cảm ơn sự chia sẻ chân tình của cháu. Đúng như sự phát hiện của cháu, có nhiều “nhà nghiên cứu” viết sách nghiên cứu công bố Việt Nam là gốc của Trung Quốc, Kinh Dịch là do người Việt Nam sáng tạo ra rồi Trung Quốc ăn cắp v.v…Đó là hiện tượng tự sướng. Chúng ta phải biết mình là ai, mình đang ở đâu chứ. Không nhìn ra mình thì làm sao mà khá được. Cháu có thể xem thêm những bài này của chú ( Bấm vào mục BÀI ĐỌC NHIỀU sẽ có):
   – Thuyết Chim Lạc và người Lạc Việt : Sai lầm cơ bản của GS Đào Duy Anh

   – Triệu Đà là con cháu của vua Hùng, một “giả thuyết” kỳ cục của GS Bùi Văn Nguyen

   – Những công bố kỳ cục, những câu chuyện kỳ khôi cười ra nước mắt

   – Câu chuyện lùm xùm về một cuốn ngụy thư (sách dởm)

   – Vấy bùn vào lịch sử lại là người có học hàm, học vị

   – Phát hiện mộ Lạc Long Quân: Lại một thông tin giật gân |
   Thân ái chào cháu !

   Phản hồi
 • 6. nasvan  |  Tháng Một 21, 2016 lúc 3:07 sáng

  1000 năm bắc thuộc đã nói lên tất cả rồi, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và người xưa lệ thuộc thì phải chép sử theo kiểu lệ thuộc, xưng em thế thôi! Việt nam ta chưa khi nào thoát được cái bóng của người Trung Quốc. Từ thời phong kiến ngay cả lúc ta mạnh nhất được coi là độc lập thì vẫn phải cống nạp và xưng thần. Sau này thời kỳ chống pháp, chống Mĩ ta cũng nhận sự giúp đỡ của trung Quốc giống như sự giúp đỡ của người anh trong hệ thống XHCN và khi ta không biết nghe lời liền bị người anh dằn mặt bằng chiến tranh biên giới 1979. Ngày nay,Trung Quốc Chiếm đảo Philipin kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế tại sao ta vẫn im hơi lặng tiếng? Về thương mại hai nước ta luôn chịu thiệt thòi khi là nước nhập siêu rất lớn từ Trung Quốc và rất hay bị phía Trung Quốc ” chơi khăm” vậy mà hai nước vẫn ra rả câu mối quan hệ hữu nghị” mười sáu chữ vàng” Thật nực cười! Ngay cả lá quốc kỳ hiện tại cũng giống nhau bởi nền đỏ sao vàng chỉ khác duy nhất là Trung Quốc “5 sao còn ta chỉ có 1 sao” vậy thế hệ trẻ chúng tôi phải hiểu sao? Theo tôi hiểu thì là đàn em 100 o/o còn gì nữa.

  Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Chín 2015
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: