Lại nói về mộ Lạc Long Quân ở làng Bình Đà

Tháng Mười 2, 2013 at 4:43 sáng 6 comments

Sau khi báo Khoa học và Đời sống đăng bài Mộ Lạc Long Quân ở làng Bình Đà của tôi trên số 5, ra ngày 17-1-2003, một đoàn đại diện của Ban Quản lý di tích lịch sử làng Bình Đà đã trực tiếp đến Tòa soạn báo để đưa bản Ý kiến trao đổi của Ban này, để “độc giả có thể hiểu thêm về nơi thờ Đức Quốc tổ Lạc Long”, thực chất là phản bác lại bài viết của tôi. Tòa soạn báo KH& ĐS đã chuyển những ý kiến này cho tôi và tôi đã viết phản hồi. Ý kiến của cả hai bên đã được Tòa soạn cho đăng trên cùng một kỳ,  số 33, ra ngày 2-5-2003. Cả hai bài viết này sau đó tôi đã tập hợp lại, in trong cuốn “Lịch sử và sự ngnhận”. Sau đây là nội dung hai bài viết:

Ý KIẾN CỦA BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ BÌNH ĐÀP1070441

1. Làng Bình Đà không có Hội đồng bô lão. Từ xa xưa đến nay, họ Nguyễn Chính ở làng Bình Đà vẫn cha truyền con nối, trông nom giữ gìn, không được để sai lệch phần mộ Lạc Long Quân. Năm 1918, các ông Nguyễn Chính Thiện, Nguyễn Chính Niệm, Nguyễn Chính Dị đã tạc và chôn vào mộ một tấm bia nhỏ đề là: Tổ khảo Lạc Long Quân chi mộ. Tấm bia này chôn ngập dưới đất, năm 1972, khi đào trận địa phòng  không ở Ba Gò, bia bị hất xuống ruộng lúa gần đấy (1). Bùn nước đã lấp đi, đến tháng 4 năm 2001 mới tìm thấy lại . Sau khi ngâm dầu và cạo rửa thì dòng chữ trên hiện rõ.Từ năm 1918 đế nay mới chỉ hơn 80 năm, thời gian rất ngắn, bia lại được chôn ngập trong đất, dòng chữ có keo phủ, không bị mưa gió tác động trực tiếp, đương nhiên chữ không bị bào mòn. Có lẽ vì thế mà tác giả Phan Duy Kha cho rằng bia mới được đục ?

2. Tháng 12- 1988, tại Ba Gò phát hiện được viên gạch hình múi cam có hoa văn trám lồng , địa phương đã gửi lên trên báo cáo. Viện Khảo cổ đã sơ bộ cho biết gạch có niên đại trên 2000 năm. Niên đại này tương ứng với năm 111 Trước Công nguyên, là năm nhà Tây Hán thôn tính nước Nam Việt, cải là Giao Chỉ bộ và chia làm 9 quận, cử quan Thái thú sang cai trị. Riêng quận Giao Chỉ gồm Hà Nội, Hà Tây, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình ngày nay, nhà Tây Hán vẫn dùng quận này, các Lạc hầu, Lạc tướng được giữ quyền cai trị. Đến những năm đầu thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, nhà Tây Hán mới cứ Tích Quang sang làm Thái thú quận Giao Chỉ. Điều đó chứng tỏ nhà Tây Hán chưa chinh phục được dân Giao Chỉ, thế thì làm gì có khu mộ Hán ở cái xứ sở vẫn lưu truyền có mộ Lạc Long Quân, nơi mà người Việt vẫn quản lý hành chính, vẫn tôn thờ ông Tổ của cộng đồng Bách Việt.

3. Pháo Bình Đà tiếng nổ ầm vang như sấm, do liên kết 16 quả pháo đùng, khi đốt có đủ yếu tố âm dương, chỉ nổ một tiếng. Từ xưa đến nay vẫn truyền là pháo lệnh, tượng trưng cho 16 bộ thống nhất của nước Văn Lang. Vì thời Lạc Long Quân chia nước làm 15 bộ thần thuộc bộ Văn Lang nên  thực tế phải là 16 bộ. Các sách Đại Việt sử ký toàn thư, Việt sử lược, Việt Nam sử lược, Dư địa chí (của Nguyễn Trãi), tuy chép các bộ không thống nhất nhưng chung quy vẫn đủ 16 bộ.

4. Tác giả công nhận có thời kỳ Hùng Vương, nhưng lại không tin là có thể tìm thấy mộ Lạc Long Quân, mộ Âu Cơ và mộ các vua Hùng. Thế thì lăng mộ Hùng Vương thứ 6 nay còn ở đền Hùng là gì? Hay đây vẫn là truyền thuyết, còn có vật chứng gì hơn để mà thuyết phục?

Cuối cùng tác giả cho rằng, các thế kỷ trước, có nhiều cuộc điền dã, điều tra, thu thập các nguồn sử liệu trong dân gian, sao lại bỏ qua sự kiện này, đây mới là vấn đề đáng bàn. Thực ra, việc thu thập không phải đơn giản vì số đông người được ủy thác giữ sử liệu biệt thư tộc phả, họ phải tuân thủ câu “Bất dụng tha nhân biệt ngoại truyền”  (2), nghĩa là không được truyền cho người ngoài, chưa nói đến việc thu thập trên mây, trên gió, thế thì làm sao mà sử chả còn trong dân, không những còn mà còn nhiều sử liệu quý giá…

*

Ý KIẾN TRAO ĐỔI CỦA TÁC GIẢ PHAN DUY KHA

Sau khi đọc các ý kiến  của quý vị, tôi xin được trao đổi lại như sau:

1. Việc xác nhận có một Hội đồng bô lão làng Bình Đà nghiên cứu về chứng tích Quốc tổ Lạc Long Quân là do tác giả Ngọc Vinh nêu lên trong bài báo trên Sài Gòn giải phóng, chứ không phải là ý kiến của tôi.

2. Lạc Long Quân là vị tổ chung của dân tộc Việt Nam, chứ không phải của riêng của dòng họ Nguyễn Chính. Các ông Nguyễn Chính Thiện, Chính Niệm, Chính Dị nhân danh ai, căn cứ vào đâu mà lập bia mộ vào năm 1918 ? Mặt khác, việc thờ Lạc Long Quân là việc làm quang minh chính đại, là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam, tại sao những người giữ sử liệu đặc biệt về Tộc phả Lạc Long Quân lại phải tuân thủ câu “Bất dụng tha nhân biệt ngoại truyền” (không được truyền cho người ngoài) . Tất cả người Việt Nam đều là dòng dõi của Lạc Long Quân – Âu Cơ, vậy thì ở đây ai là người ngoài?

Cũng theo nghiên cứu của quý vị thì vua Lê Thánh Tông đã từng về đây dâng hương trước bàn thờ Quốc tổ. Vua đã đi thì các quan đại thần, trong đó có các quan chép sử phải đi tháp tùng, lẽ nào họ không biết mà còn điều tra ở đâu? Đi theo nguyên thủ quốc gia về thờ Quốc tổ, sao lại có thể “thu thập trên mây trên gió”

3. Quý vị đề cập đến tấm bia “Tổ khảo Lạc Long Quân chi mộ”. Trong bài viết, tác giả Ngọc Vinh cho biết, bia không có hoa văn và chỉ có một dòng chữ rất mờ mà theo lời anh Phùng Thanh Vân (Trưởng phòng Khoa giáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây), các cụ ở Bình Đà đã cho chùi sạch để đọc cho được chữ rồi thuê người khắc mới lại. Còn quý vị thì cho biết, tấm bia đó do dòng họ Nguyễn Chính cho khắc từ năm 1918, tức cách đây hơn 80 năm, chứ không phải mới khắc lại. Dù khắc cách đây 80 năm hay mới khắc gần đây thì đều là mới cả (mới so với hàng mấy nghìn năm từ thời Lạc Long Quân) .Vấn đề là căn cứ vào đâu mà khắc tấm bia trên, hay lại căn cứ vào Cổ Lôi ngọc phả (2) mà tôi từng vạch ra sự bịa đặt vô lý của nó?

4. Về viên gạch ở Ba Gò có hình múi cam, có hoa văn trám lồng, được biết Viện Khảo cổ đã kết luận là gạch thời Hán. Theo quý vị thì gạch đó có niên đại cách đây hai ngàn năm, tức là cũng vào thời đầu công nguyên. Lúc này nước ta đã bị nhà Hán đô hộ hơn 100 năm , có quận huyện nào nằm ngoài sự đô hộ đó? Mặt khác, ở thời Hùng Vương chúng ta chưa sản xuất được gạch ngói. Lạc Long Quân sinh ra Hùng Vương thứ nhất, tức là còn trước đó rất xa, vậy thì làm sao có thể có viên gạch này mà bảo là gạch mộ Lạc Long Quân? Nhân đây tôi cũng xin nói rõ thêm một chi tiết về lịch sử. Năm 111 trước Công nguyên, nhà Hán xâm lược nước Nam Việt của nhà Triệu, đổi làm Giao Chỉ bộ và chia làm 9 quận: Nam Hải, Thương Ngô, Hợp Phố, Uất Lâm, Châu Nhai, Đạm Nhĩ, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Trong đó, ba quận sau thuộc lãnh thổ nước ta mà quận Giao Chỉ tương đương với vùng Bắc Bộ. Không hiểu các vị đọc sử nước nào mà bảo Giao Chỉ gồm Hà Nội, Hà Tây, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình ngày nay, vậy các tỉnh còn lại của Bắc Bộ thì thuộc quận nào thời ấy ?

5. Pháo Bình Đà không liên quan gì đến Lạc Long Quân. Thời Lạc Long Quân chúng ta cũng chưa hề có pháo.Việc liên kết 16 quả pháo đùng lại với nhau thuộc kỹ thuật làm pháo của làng Bình Đà, không liên quan gì đến 15 bộ của nước Văn Lang. Cũng xin nhắc lại rằng, sử sách xưa nay của ta đều ghi chép nước Văn Lang có 15 bộ. Tên 15 bộ đó , các sách chép không thống nhất, nhưng tôi chưa từng gặp cuốn sử nào ghi rằng nước ta hồi đó có 16 bộ cả.

6. Mộ vua Hùng thứ 6 trên đền Hùng chỉ là tượng trưng, nhưng đã được nhân dân Việt Nam thừa nhận, tôn thờ và trở thành di sản của cả dân tộc. Còn gò đất ở làng Bình Đà chưa được ai công nhận là mộ Lạc Long Quân. Nếu có những bằng chứng thuyết phục thì việc công nhận cũng không khó khăn gì.

Chúng tôi mong chờ những chứng tích mới, những nghiên cứu mới để xác nhận điều đó. Hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, tuy nhiên lòng tin cần phải được căn cứ trên những cơ sở khoa học vững chắc thì mới có tác dụng giáo dục truyền thống.

PDK.

Chú thích: (1).  Việc người dân địa phương vứt bia lăn lóc ngoài ruộng chứng tỏ họ không coi bia này có giá trị gì cả. Ngay dòng  họ Nguyễn Chính được cho là “từ xưa đến nay cha truyền con nối bảo quản giữ gìn, không để sai lệch phần mộ”, mà có thấy quan tâm gì đâu. Có lẽ nào bia mộ Lạc Long Quân mà họ lại thờ ơ, vô tình như thế.

(2). Từ câu “Bất dụng tha nhân biệt ngoại truyền”, ta thấy ngay Ban Quản lý di tích ở đây đã sử dụng tư liệu từ “Cổ Lôi ngọc phả truyền thư”, mà bộ phả này thì đầy rẫy những điều bịa đặt, như tôi đã nêu ra ở những bài trước.

*

Bài viết của tôi sau đó không thấy Ban Quản lý di tích làng Bình Đà phản hồi gì thêm. Có lẽ họ đã thấy cái sai, cái vô lý của mình, khi tin vào mấy điều ghi chép vớ vẩn trong Cổ Lôi ngọc phả. Vấn đề mộ Lạc Long Quân ở làng Bình Đà coi như được khép lại.

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

Phát hiện mộ Lạc Long Quân: Lại một thông tin giật gân Tọa đàm về thân thế sự nghiệp của Tiến sĩ khai khoa Nguyễn Tâm Hoằng

6 phản hồi Add your own

 • 1. My Blog  |  Tháng Mười 2, 2013 lúc 6:59 sáng

  […] Lại nói về mộ Lạc Long Quân ở làng Bình Đà (Phan Duy […]

  Phản hồi
 • […] – Lại nói về mộ Lạc Long Quân ở làng Bình Đà (Phan Duy Kha). […]

  Phản hồi
 • 3. đăng trường  |  Tháng Ba 15, 2014 lúc 3:53 sáng

  Về việc họ Nguyễn Chính chăm nom mộ tổ mà không công khai rộng rãi Tôi xin tham gia một góp ý như sau: người Việt Nam ta rất coi trọng mồ mả tâm linh, nhất là những nhân vật kiệt xuất, không muốn ai biết chính xác vị trí đến từng cm nhằm tránh những kẻ tà tâm có dụng ý xấu phá hủy nó như những kim tự tháp Ai Cập luôn có những cách bảo vệ khác nhau,… Thế nên dòng họ Nguyễn Chính không công bố rộng rãi cũng là điều dễ hiểu, họ thành tâm, thành kính và gìn giữ mộ tổ của Đại Việt đó là điều rất tốt và họ cũng mong muốn đời sau con cháu họ sẽ được âm phù dương trợ, phương hộ độ trì nhiều hơn, còn từ 80 năm về trước, tấm lòng thơm thảo của các cụ Nguyễn Chính bỏ công khắc dòng chữ trên bia đá có lẽ họ mong muốn con cháu đời sau biết và hiểu được những gía trị lịch sử đó mà gìn giữ, không cơ hội hay toan tính này nọ như xã hội bây giờ. Chỉ tiếc các cụ ấy đã thác rồi nên những thông tin chi tiết hơn về phần mộ đức quốc tổ Lạc Long Quân mà các cụ ấy nắm giữ sẽ thêm những chứng cứ, tư liệu để các nhà sử học, khoa học thêm những góc nhìn sâu sắc hơn về vấn đề này

  Phản hồi
  • 4. phanduykha  |  Tháng Ba 24, 2014 lúc 7:35 sáng

   Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đáng tiếc là dòng họ Nguyễn Chính không có một ghi chép nào về vấn đề này. Tất cả chỉ là căn cứ vào cuốn Cổ Lôi ngọc phả truyền thư. Mà cuốn sách nay, như tôi đã nhiều lần phân tích, đây chỉ là tài liệu bịa đặt, không đáng tin cây. Xin mời bạn xem thêm.

   Phản hồi
 • 5. Những vấn đề Lịch sử và Phản biện | Phan Duy Kha  |  Tháng Một 22, 2015 lúc 4:22 sáng

  […] học hàm, học vị – Phát hiện mộ Lạc Long Quân: Lại một thông tin giật gân – Lai noi về mộ Lạc Long Quân ở làng Bình Đà * Ý KIẾN NHỎ VỀ BÀI […]

  Phản hồi
 • 6. chinhkie  |  Tháng Mười Hai 28, 2015 lúc 7:09 sáng

  Kính thưa: TÁC GIẢ PHAN DUY KHA!

  Tôi nghĩ còn nhiều điều bí ẩn mà tác giả không thể hiểu biết hết…
  – Làm sao tác giả dám cho rằng ngôi mộ của vua Hùng vương thứ 6 chỉ là tượng trưng, trong khi đó tác giả lại mạnh mẽ võ đoán phê phán về dòng họ Nguyễn Chính?
  – Tác giả có hiểu câu:
  “Bất dụng tha nhân biệt ngoại truyền” ?
  – Chẳng lẽ ai cũng chăm lo MỘ PHẦN?
  – Chẳng lẽ ai cũng làm công tác như tác giả?
  – Chẳng lẽ ai cũng làm 1 nghề hay 1 chưacs vụ như nhau?

  + Tác giả rất đúng là con cháu Lạc Long Âu Cơ con cháu vua Hùng thì không ai là người ngoài cả…Nhưng Tác giả đã cố tình quên 2 chữ NGOẠI TRUYỀN ở đây mà dòng họ Nguyễn Chính muốn nói đến là những người ngoài dòng họ Nguyễn Chính có BỔN PHẬN trông nom mộ phần TỔ TIÊN dân Bách Việt chứ không có ý nói người trong hay người ngoài của cả dân VIỆT…
  – …xin tác giả bình tâm xem xét lại để trả lại sự thật cho câu nói trên! (ngoại truyền)

  Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Mười 2013
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: