Triệu Đà là con cháu của vua Hùng, một “giả thuyết” kỳ cục của GS Bùi Văn Nguyên

Tháng Chín 1, 2013 at 2:28 chiều 19 comments

KS. PHAN DUY KHAP1070365

Vào đề: GS Bùi Văn Nguyên (1918- 2003)là nhà nghiên cứu văn học Việt Nam (Văn học cổ  và Văn học dân gian), trước đây công tác giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Là nhà nghiên cứu thuộc loại cây đa, cây đề của Việt Nam, đã từng được nhận giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (2005). Tuy nhiên, có những vấn đề mà ông nêu lên không khỏi hồ đồ, thiếu suy xét, có hại cho việc nghiên cứu lịch sử nước nhà. Đây là một trong những vấn đề đó. Bài viết này được đăng trên Tạp chí Thế giới mới số 388/2000, sau đó được tập hợp in vào cuốn “Nhìn lại Lịch sử” (Nxb Văn hóa- Thông tin, 2003)

PDK

*

Vấn đế này lẽ ra không  cần bàn cãi. Sử gia Tư Mã Thiên, trong Sử ký, đã khẳng định Triệu Đà là người Trung Hoa, quê ở huyện Chân Định (nay thuộc tỉnh Hà Bắc, gần Bắc Kinh). Tư Mã Thiên đã dành hẳn cả một Liệt truyện để viết về nhân vật lịch sử này: “Vua Nam Việt họ Triệu tên Đà, người huyện Chân Định, trước làm quan úy. Bấy giờ, nhà Tần đã chiếm cả thiên hạ, đặt ra các quận Quế Lâm, Nam Hải và Tượng Quận để đưa những người bị đi đày đến ở lẫn với người Việt. Như thế được 13 năm. Thời Tần, Đà được làm lệnh ở huyện Long Xuyên thuộc quận Nam Hải” (Sử ký Tư Mã Thiên – Nam Việt úy Đà liệt truyện). Khi Nhâm Ngao (quan úy quận Nam Hải) ốm nặng sắp mất, đã làm giả chiếu chỉ (của nhà Tần) cho Đà làm công việc của quan úy quận Nam Hải thay mình. Từ đó, Triệu Đà dùng thế lực, uy hiếp các miền biên giới, mở rộng lãnh thổ. Nước Âu Lạc của An Dương Vương đã bị thôn tính trong thời gian này, bởi một “mẹo vặt” của Đà, cho con là Trọng Thủy ở rể để do thám tình hình triều đình Âu Lạc. Câu chuyện để lại một bài học nhớ đời về sự mất cảnh giác ”nuôi ong tay áo, nuôi cáo dòm nhà”. Từ xưa đến nay, trong sử sách cũng như trong tâm thức dân gian, đều cho Triệu Đà là người nước ngoài, là kẻ xâm lược. Điều đó tưởng chừng như không có gì phải bàn cãi thêm.

Ấy thế mà gần đây, đọc sách, chúng tôi lại thấy có tác giả đưa ra những giả thuyết khác về Triệu Đà, cho Triệu Đà chính là Lý Ông Trọng, con cháu của vua Hùng . Đó là cuốn Nguyễn Trãi và bản hùng ca đại cáo ( NTVBHCĐC) của Bùi Văn Nguyên (NXB.Khoa học xã hội – Hà Nội 1999)(1). Đây là cuốn sách viết ở dạng kể chuyện danh nhân, viết về anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, trong câu chuyện, tác giả cũng lồng vào một vài đoạn viết về nguồn gốc dân tộc Việt Nam. Đó là các đoạn từ trang 36 – 40 (chương I) và đoạn từ trang 106 – 112 (chương III). Về nguồn gốc dân tộc Việt Nam, tác giả giải thích tương tự như trong Việt Nam: thần thoại và truyền thuyết (NXB Khoa học xã hội và NXB Mũi Cà Mau – 1993) mà chúng tôi đã có dịp phê phán, , chỉ có điều khác là ở sách này, tác giả đã liều lĩnh gắn cho các vị vua Tổ Hùng Vương đều là họ Nguyễn như Kinh Dương Vương là Nguyễn Lộc Tục, Lạc Long Quân là Nguyễn Sùng Lãm… Về vấn đề này, xin để dành một dịp khác. Ở đây, chỉ xin đề cập đến “tiểu sử” của nhân vật Triệu Đà, được tác giả dựng lên tương đối ly kỳ.
Theo cuốn sách trên (NTVBHCĐC) thì Triệu Đà là con đẻ của Hùng Dực Công, gọi Hùng Duệ Vương (tức Hùng Vương 18) bằng bác. Lúc đầu, ông tên là Nguyễn Thân, sinh quán tại làng Chèm (Từ Liêm, Hà Nội ngày nay). Có viên quan úy nhà Tần là Nhâm Ngao làm chức úy ở quận Nam Hải, do có quan hệ qua lại với An Dương Vương Thục Phán nên xin Nguyễn Thân về làm gia nhân thân tín trong phủ. Sau đó, Nhâm Ngao để nghị với An Dương Vương cử Nguyễn Thân sang làm con tin trong triều đình của Tần Thủy Hoàng. Do cao lớn, khỏe mạnh, giỏi võ nghệ, Nguyễn Thân được Tần Thủy Hoàng phong là Tư lệ Hiệu úy (một chức võ tướng) và gả con gái cho. Nguyễn Thân trở thành phò mã nhà Tần và là một võ tướng tài giỏi, đã có công lớn trong việc đánh dẹp quân Hung Nô. Ỏng đổi tên là Lý Ông Trọng. Được ít lâu, Lý Ông Trọng nhớ nhà, xin về thăm quê ở Chèm rồi không sang nữa. Quân Hung Nô lại xâm phạm biên giới nhà Tần . Tần Thủy Hoàng lại đòi ông sang nhưng An Dương Vương phải nói dối là Ông đã chết. Sự thật thì Lý Ỏng Trọng chưa chết mà Nhâm Ngao đưa ông sang làm con nuôi Triệu Cao, viên hoạn quan thân tín của Tần Thủy Hoàng. Từ đây, Lý Ông Trọng đổi tên, gọi là Triệu Đà, theo họ của bố nuôi. Thủy Hoàng chết, Nhị Thế lên thay. Lúc này, Triệu Đà được làm chức huyện lệnh huyện Long Xuyên. Khi Nhâm Ngao, quan úy Nam Hái sắp mất, có gọi Triệu Đà đến, trao cho tờ chiếu giả, cho Đà thay Ngao làm úy Nam Hải . Từ đây, Đà bành trướng thế lực, đem quân đánh An Dương Vương. Việc Đà đánh An Dương Vương, xâm lược Âu Lạc được tác giả cho là chính đáng, để “đòi lại ngôi vua nhà Hùng” bị Thục Phán cướp mất trước đó 50 năm để nối lại dòng chính thống họ Hùng”.
Trên đây là tóm tắt sơ lược xuất xứ, hành trạng của Nguyễn Thân – Lý Ông Trọng – Triệu Đà được tác giá trình bày hơn 7 trang in trong cuốn NTVBHCĐC. Tác giả không cho biết xuất xứ những tư liệu mà ông đã sử dụng để dựng lên câu chuyện này. Ở đoạn đầu, câu chuyện được đặt vào miệng Hồ Tông Thốc – một nhà nho, nhà sử học cuối thế kỷ 14. Tác giả cho ông Hồ Tông Thốc trình bày ý chính trong cuốn Nam Việt thế chí (NVTC) của mình. Tuy nhiên, NVTC của Hồ Tông Thốc đã bị thất truyền từ lâu, không ai được đọc cả. Vậy thì tác giả lấy nội dung NVTC ở đâu ra? Ở đoạn 2 (từ trang 106 – 112), tác giả lại đặt câu chuyện vào miệng của Nguyền Phi Khanh, thân phụ Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, Nguyễn Phi Khanh chỉ là nhà thơ, ông chỉ làm thơ chứ chưa hề nghiên cứu lịch sử, nhất là lịch sử thời dựng nước. Tác phẩm của Nguyễn Phi Khanh còn lại ngày nay là 77 bài thơ được tập hợp lại trong phần Nguyễn Phi Khanh thi văn trong bộ Ức trai thi tập, chứ không có một tác phẩm biên khảo lịch sử nào.Vậy thì tác giả căn cứ vào đâu để cho Nguyên Phi Khanh “giảng giải” về lịch sử nước nhà mà lại là những câu chuyện bịa đặt một cách phi lý như thế?
Về nhân vật Triệu Đà, chúng tôi thiết nghĩ không có gì phải tranh luận thêm. Bởi vì, thân thế, sự nghiệp của ông đã được sử gia Tư Mã Thiên đề cập đến rất đầy đủ. Tư Mã Thiên còn đề cập đến quê hương, họ hàng của Triệu Đà: “Đà nhân có mồ mả cha mẹ ở huyện Chân Định, nhà vua (Hán) bèn đặt người giữ ấp ấy để hàng năm đến ngày giỗ thờ cúng. Đối với anh em họ của Đà, nhà vua ban ơn cho họ làm quan to và thưởng cho nhiều của”. Như vậy là mồ mả cha mẹ cũng như anh em họ hàng của Đà đều ở bên Trung Hoa, chứng tỏ ông có gốc tích lâu đời bên Trung Hoa, cớ đâu ông lại là Lý Ông Trọng ở làng Chèm (Từ Liêm, Hà Nội) của ta? Tư Mã Thiên (145 – 86 trước Công nguyên) là người chép sử gần như cùng thời với nhà Triệu (207 – 111 trước Công nguyên), vì vậy sử liệu của ông là đáng tin cậy. Còn nếu xét về tính lôgíc của lịch sử thì ta có thể đặt câu hỏi: nếu Triệu Đà chính là Lý Ông Trọng, con cháu của vua Hùng thì tại sao sau khi thôn tính được Âu Lạc, ông không trở về đóng đô ở Từ Liêm (quê hương) hay Cổ Loa (kinh đô của An Dương Vương) hay Phong Châu (kinh đô của vua Hùng) để nối lại cơ đồ của tổ tiên và cũng là để dựa vào con cháu vua Hùng, anh em đồng tộc với mình, để cơ đồ thêm dài lâu, vững bền, mà lại đóng đô tận Phiên Ngưng (Trung Hoa)? Hai là, khi sứ giả nhà Hán đến Nam Việt để thu phục Triệu Đà, Đà đã nói một câu rất xấc xược, ngạo mạn, có ý miệt thị dân tộc Việt chúng ta: “ở phía Tây, nước Âu Lạc là nước trần truồng mà cũng xưng vương, lão thần trộm danh hiệu “đế” chỉ để tự vui mà thôi” Có lẽ nào con cháu của các vua Hùng mà lại miệt thị cha ông, tổ tiên và đồng bào của mình như vậy?
Xét về tình tiết của câu chuyện cũng hết sức phi lý. Lý Ông Trọng đã là phò mã nước Tần, làm đến chức Tư lệ Hiệu úy (một võ tướng), lý gì ông lại từ bỏ danh vọng, địa vị, chức tước của mình, chỉ để làm con nuôi một viên hoạn quan? Để rồi sau đó, phấn đấu mãi mới lên được chức huyện lệnh, một chức quan ở địa phương, có địa vị kém xa một vị phò mã triều đình? Và Lý Ông Trọng ở triều đình vua Tần đã nổi tiếng như thế, làm sao ông có thể cải trang làm con nuôi của Triệu Cao mà không ai trong triều phát hiện ra? Nhất là ông lại là người cao lớn, quá khổ người thường nên rất dễ nhận dạng? Tóm lại, những tình tiết câu chuyện đưa ra thật là hết sức nực cười!
Chúng tôi cho rằng, mỗi nhà nghiên cứu có quyền đưa ra những giả thuyết, những kiến giải của mình, có những điều có thể ngược lại với những cách hiểu thông thường xưa nay, miễn là phải có đủ tư liệu, đủ luận cứ để chứng minh cho luận điểm của mình. Lịch sử xưa nay có nhiều điều chưa rõ ràng, cần tranh cãi, cần khám phá để tiếp cận chân lý. Không ai cấm chúng ta phát biểu quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, việc đưa ra những câu chuyện mập mờ, không rõ ràng, không chứng cứ như trên đây chỉ làm nhiễu thông tin, làm cho người đọc thiếu suy xét càng thêm mơ hồ về lịch sử dân tộc. Một việc làm thiếu ý thức trách nhiệm như thế không đáng phê phán hay sao?
Khoa học về lịch sử đòi hỏi sự cân nhắc, thận trọng, chặt chẽ, chứ đâu có thể đặt bút viết bừa!
* Nguồn: NHÌN LẠI LỊCH SỬ, nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin, Hà Nội 2003, Tác giả: KS. PHAN DUY KHA – TS. LÃ DUY LAN – TS. ĐINH CÔNG VĨ.

 • Chú thích: (1): Cuốn sách này cùng một số sách khác của GS Bùi Văn Nguyên đã được xét tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2005. Điều đó chứng tỏ rằng, những người xét tặng giải thưởng chỉ xét theo cảm tính chứ chẳng đọc gì cả (hoặc có đọc mà chẳng hiểu gì). Ôi, GS thì như thế, giải thưởng thì như thế, hèn gì nền giáo dục, nền học thuật của chúng ta không lụn bại đi !

 

Ghi thêm: Bài viết này của tôi được in lần đầu tiên trên Tạp chí Thế giới P1070370mới số 388/2000. GS Bùi Văn Nguyên không viết bài trả lời tôi trên báo, nhưng sau đó trong tác phẩm “ Việt Nam và cội nguồn trăm họ” (Nxb Khoa học xã hội, 2001), trong một chú thích ông viết như thế này, coi như để trả lời tôi: “Xem: Phan Duy Kha tác giả bài báo “Triệu Đà là con cháu Vua Hùng ư” đăng ở Tạp chí Thế giới mới số 388/2000. Chúng ta không trách Tư Mã Thiên, người Trung Quốc khi ông không thể hiểu được Triệu Đà là ai? Còn Chân Định ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) là quê của Triệu Cao, bố nuôi Triệu Đà. Do đó Triệu Đà đã lấy tên Chân Định đặt ở nước ta, một huyện thời xưa, nay thuộc tỉnh Thái Bình, nơi vợ thứ của Triệu Đà ở và sinh ra Trọng Thủy ở đấy.”(Xem ảnh bên)

Nếu Chân Định chỉ là quê hương Triệu Cao, bố nuôi Triệu Đà như GS Bùi Văn Nguyên khẳng định thì sao lại có anh em , họ hàng của Triệu Đà ở đấy. Hay là Triệu Cao “nuôi” cả anh em họ hàng nhà Triệu Đà? Thực ra, Chân Định là tên một huyện ở Thái Bình, chỉ mới xuất hiện từ thời Nguyễn, chứ không phải do Triệu Đà đặt như giải thích của GS Bùi Văn Nguyên. Qua việc trả lời này, ta thấy GS Bùi Văn Nguyên rất hàm hồ . Ông không tin vào Tư Mã Thiên, một sử gia người Tàu, sống gần như đồng thời với Nhà Triệu, mà lại tin vào ghi chép  của một cuốn sách không rõ xuất xứ, có rất nhiều sai lêch, bịa đặt xuyên tạc  lịch sử Việt Nam. Tôi sẽ còn đề cập đến vấn đề này trong một số bài viết kỳ sau.

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

Thuyết Chim Lạc và người Lạc Việt : Sai lầm cơ bản của GS Đào Duy Anh Những công bố kỳ cục, những câu chuyện kỳ khôi cười ra nước mắt

19 phản hồi Add your own

 • 1. Nguyễn Quang Phú, Đà Nẵng  |  Tháng Chín 2, 2013 lúc 12:04 chiều

  Xin hỏi ông Phan Duy Kha, ông nói rằng: “Từ xưa đến nay, trong sử sách cũng như trong tâm thức dân gian, đều cho Triệu Đà là người nước ngoài, là kẻ xâm lược. Điều đó tưởng chừng như không có gì phải bàn cãi thêm.”

  Vậy trong Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, NXB Văn hóa thông tin, 2000, tập 1, (Quyển II), trang 188 đến 211 có viết về Kỷ nhà Triệu khẳng định Triệu Đà là vua của nước Việt Nam (Nam Việt). Đồng thời, trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, ông cũng khẳng định: “Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần đã bao đời gây nền độc lập”

  Vậy ông lý giải thế nào về câu khẳng định trên của ông. Dù tôi cũng chưa đồng tình với việc GS. Bùi Văn Nguyên khẳng định Triệu Đà là Lý Ông Trọng con cháu của vua Hùng sau khi đọc quyển sách “Việt Nam và cội nguồn trăm họ” (NXB Khoa học & Xã hội, 2001) của ông.

  Phản hồi
  • 2. phanduykha  |  Tháng Chín 3, 2013 lúc 1:04 sáng

   Cảm ơn ý kiến phản hồi của bạn. Đúng là trong Đại Việt sử ký toàn thư có một kỷ là kỷ Nhà Triệu thật. Nhưng chúng ta không nên đánh đồng nước Nam Việt của Nhà Triệu với Việt Nam của chúng ta. Nhà Triệu đóng đô ở Phiên Ngung, nay thuộc Quảng Đông, Trung Quốc. Nước Âu Lạc của chúng ta lúc đó bị đánh chiếm, bị sát nhập vào và trở thành quận, huyện của triều đình Nam Việt, vậy thì quốc gia đó không thể là của nhân dân Âu Lạc, đại diện cho nhân dân Âu Lạc được. Còn như trong Đại Việt sử ký toàn thư ghi hẳn một kỷ là kỷ Nhà Triệu rồi bảo rằng đó là quốc thống Việt Nam thì không chính xác. Bạn nghĩ thế nào về kỷ Sĩ Vương cũng trong Đại Việt sử ký toàn thư? Rõ ràng, Sĩ Nhiếp chỉ là Thái thú một quận, nhận chức tước do triều đình nhà Hán cắt đặt để cai trị nước ta, chứ có phải Hoàng đế , có phải độc lập gì đâu mà được ghi như là một nhân vật tiếp nối nền quốc thống Việt Nam. Cho nên chúng ta nên xét thực chất của vấn đề, chứ đừng nên câu nệ theo ghi chép của người xưa.
   Thân ái chào bạn.

   Phản hồi
  • 3. phan minh truong  |  Tháng Hai 18, 2016 lúc 8:57 sáng

   em có đọc đề tài rất nhiều cũng cảm thấy lịch sử có vẻ bị sai lệch vì các sử gia thời trước đều công nhận nhà Triệu đều là triều đại chính thông ngay cả Bác Hồ cũng công nhận thế trong một bài thơ nào mà em quên mất, nhưng các sử gia thời sau đã bỏ mất hai câu liên quan Đến Triệu Đà. Ngày nay ai cũng biết Triệu Đà bị coi là giặc lại được đời đời con cháu Đại Việt ta ca ngợi, lập đền thờ.con ông Thục Phán Được các sử gia coi là chính thống chẳng thấy nói gì về công đức cũng như lập đền thờ. Tuổi trẻ không phải không thích sử nhưng thật sự các nhà viết sử thật sự quá sai lệch.

   Phản hồi
   • 4. kimphilby  |  Tháng Ba 3, 2018 lúc 12:11 chiều

    1 đoạn trong quyển thơ sử: “Lịch Sử Nước Ta” của Bác (chủ tịch Hồ Chí Minh):
    Dân ta phải biết sử ta,
    Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.
    Kể năm hơn bốn ngàn năm,
    Tổ tiên rực rỡ, anh em thuận hoà.
    Hồng Bàng là tổ nước ta.
    Nước ta lúc ấy gọi là Văn Lang.
    Thiếu niên ta rất vẻ vang,
    Trẻ con Phù Đổng tiếng vang muôn đời.
    Tuổi tuy chưa đến chín mười,
    Ra tay cứu nước dẹp loài vô lương.
    An Dương Vương thế Hùng Vương,
    Quốc danh Âu Lạc cầm quyền trị dân.
    Triệu Đà là vị hiền quân
    Quốc danh Nam Việt trị dân năm đời.
    Nước Tàu cậy thế đông người,
    Kéo quân áp bức giống nòi Việt Nam
    Có 2 câu đã bị cố tình bỏ ra:
    “Triệu Đà là vị hiền quân
    Quốc danh Nam Việt trị dân năm đời.”
    Bạn có thể tham khảo 2 link dưới cho thấy Bác cũng coi vùng đất lưỡng Quảng đã từng là 1 phần của người Việt: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_ta_(th%C6%A1_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD)
    http://trankinhnghi1.blogspot.com/search/label/Quan%20h%E1%BB%87%20Vi%E1%BB%87t-Trung
    Ngoài Bác thì nhiều nhân vât lịch sử cũng thừa nhận Triệu Đà (vua Nam Việt bao gồm: Miền bắc Việt Nam + Quảng Đông + Quảng Tây) là vị vua nước Việt. Như trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi:
    “Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần; bao đời xây nền độc lập;
    Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương;”
    http://hobuivietnam.vn/giao-su-tran-dai-sy-vathu-tim-lai-bien-gioi-co-cua-viet-nam-bang-co-su-bang-triet-hoc-bang-di-tich-va-thong-adn/

 • 5. Nguyễn Quang Phú, Đà Nẵng  |  Tháng Chín 3, 2013 lúc 11:55 sáng

  Tôi xin cảm ơn sự trả lời kịp thời của ông Phan Duy Kha. Tiếc là câu trả lời của ông chưa trúng ý tôi muốn hỏi. Đó là tại sao ông khẳng định rất dứt khoát, chắc chắn rằng: “Từ xưa đến nay, trong sử sách cũng như trong tâm thức dân gian, đều cho Triệu Đà là người nước ngoài, là kẻ xâm lược. Điều đó tưởng chừng như không có gì phải bàn cãi thêm”.

  Nhưng thực tế trong sử sách chính thống của nước ta, gần 1000 năm qua, sử gia nổi tiếng nhất là Ngô Sĩ Liên, đến nhà văn hóa nổi tiếng nhất là Nguyễn Trãi đều nói Triệu Đà là vua Việt Nam. (Ngô Sĩ Liên viết Kỷ nhà Triệu trong Đại Việt Sử ký toàn thư; Nguyễn Trãi viết: ” Từ Triệu, Đinh… gây nền độc độc lập).

  Nguyễn Việt năm 2008 trong bài viết về Triệu Đà, có đoạn: “Quốc Sử quán triều Nguyễn sau đó đã tôn trọng quan niệm của những người viết sử thời Trần, Lê về Triệu Đà. Thậm chí, để tôn vinh lại quốc hiệu Việt, triều đình nhà Nguyễn đã lập Đền thờ Triệu đà ở Long Hưng Điện (Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) và từng tái sử dụng quốc hiệu “Nam Việt” và danh xưng “Hoàng Đế” của Triệu Đà nhằm đối chọi với mưu đồ bành trướng của nhà Thanh. Hai ngôi đền thờ Triệu Đà hiện còn ở Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) và Đồng Xâm (Kiến Xương, Thái Bình) đều nhận được sắc phong ca tụng công đức và kinh phí tu sửa của các đời vua Lê, Nguyễn. Đó cũng chính là ý nguyện của những người dân trong vùng. Trong thời đại chúng ta, lãnh tụ Hồ Chí Minh khi sử dụng lịch sử như một vũ khí động viên tinh thần yêu nước của nhân dân, đã tiếp thu tư tưởng làm sử truyền thống đó khi Người cũng mở đầu chuỗi các triều đại Việt Nam độc lập bằng nhà Triệu”.

  GS Trần Quốc Vượng trong cuốn “Ngược dòng lịch sử” cho rằng Thục Phán là con của Thục Chế từ nước Ba Thục (Tứ Xuyên, Trung Quốc – nhóm các vương quốc Bách Việt). Sau khi nước Thục bị Tần diệt, cha con Thục Chế chạy loạn sang Âu Việt, và sau đó đoạt ngôi của vua Hùng lập nên nước Âu Lạc. Nhưng đến nay, sử sách và người Việt Nam, vẫn xem Thục Phán là vua của nước ta.

  Hà Văn Thùy, trong bài “Nỗi bất an của lịch sử” đăng trên Tạp chí Văn hóa Nghệ An năm 2013, cũng khẳng định Triệu Đà là vua nước ta.

  Vậy tôi xin ông nói rõ hơn lời khẳng định trên của ông.

  Còn về Sĩ Nhiếp, ông đề cập trong phần phản hồi, là một tên quan xâm lược thống trị nước ta mà Ngô Sĩ Liên gọi là Sĩ Vương. Mặc dù Ngô Sĩ Liên gọi vậy là không thỏa đáng, nhưng cũng có nguyên nhân là vì Sĩ Nhiếp cai trị nước ta không quá tàn ác và góp phần phát triển văn hóa cho nước ta.

  Ai cũng biết mọi vấn đề đều chỉ là tương đối, trí tuệ Thánh Nhân (thật) cũng chỉ tương đối. Đồng thời ta biết văn hóa mang giá trị chung, có quy luật trôi dạt, giao thoa, cũng như có bến đỗ của nó. Triệu Đà làm vua nước Nam Việt (trong đó có cả Âu Lạc của ta) gần 100 năm, mở đầu thời kỳ lịch sử nhà nước được ghi lại bằng chữ viết. Với công lao đó, liệu chúng ta có nên xem ông là vua của nước ta trong lịch sử không?

  Phản hồi
  • 6. phanduykha  |  Tháng Chín 3, 2013 lúc 1:28 chiều

   ok

   Phản hồi
  • 7. phanduykha  |  Tháng Chín 3, 2013 lúc 1:56 chiều

   Cảm ơn ý kiến đóng góp rất công phu của bạn, chứng tỏ bạn cũng là người tìm hiểu rất sâu về vấn đề này. Xưa nay, việc đánh giá về các nhân vật lịch sử (đối với những người có vấn đề) thường rất khó thống nhất với nhau. Ví dụ như Thái hậu Dương Vân Nga, như vua Gia Long, như Phan Thanh Giản chẳng hạn. Cũng như nhân vật Triệu Đà, ông là một vị vua Tàu, chứ không phải là một vị vua Việt. Có thể người xưa đã nhận lầm. Nhưng thôi, chuyện này đi cho đến tận cùng vấn đề là vô cùng khó. Xin cảm ơn bạn và xin ghi nhận ý kiến của bạn và cũng xin đăng lên đây để mọi người cùng chia sẻ.

   Phản hồi
 • 8. Nguyễn Quang Phú, Đà Nẵng  |  Tháng Chín 3, 2013 lúc 3:01 chiều

  Một lần nữa, tôi rất cảm ơn ông Phan Duy Kha đã trao đổi ý kiến kịp thời.
  Alexandre Dumas nói: “Người đàn ông như cây sồi, rễ cắm sâu vào lòng đất, ngọn hướng tới tương lai”. Tôi nói thêm: Người đàn ông như cây lim, gốc cắm sâu vào lịch sử và văn hóa, ngọn hướng thẳng lên trời xanh và vươn tới tương lai. Hiện nay, không biết được bao nhiêu người Việt nói chung và đàn ông nói riêng, được như Dumas nói.
  Gần 1/3 thế kỷ qua, tất cả những người đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Sử mà tôi có dịp tiếp xúc, tôi hỏi họ rằng: Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập vào giờ nào trong ngày 2/9/1945? (mới kỷ niệm lễ độc lập ngày hôm qua đó thôi), vậy mà tuyệt đối những người được hỏi không ai biết. Tôi hỏi sinh viên khoa Sử của các trường đại học, các em đều trả lời rằng: Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập vào sáng 2/9/1945. Tôi hỏi: cơ sở nào các em dám nói vậy? Các em trả lời rằng, theo như thơ Tố Hữu viết: “Hôm nay sáng mồng 2 tháng 9…” Trong lúc đó, thực tế lịch sử, Hồ Chí Minh đọc vào lúc 14 giờ, ngày 2/9/1945. Sự kiện lịch sử cực kỳ quan trọng mới xảy ra như thế, mà những người viết sử và cận sử, người ta còn không đề cập hoặc bỏ quên. Và còn biết bao nhiêu sự kiện lịch sử hiện đại khác, phải qua hàng chục năm và phải là người có trí tuệ và dũng khí tìm tòi, tranh luận khoa học mới khẳng định được, huống hồ chuyện Triệu Đà hơn 2000 năm trước.
  Võ Nguyên Giáp có lần nói đại ý: Mỗi sự kiện lịch sử chỉ xảy ra một lần, nhưng lại có nhiều người viết sử và viết vào nhiều thời gian khác nhau. Yêu cầu cốt yếu nhất là phải viết và đánh giá đúng sự thật lịch sử.
  Tôi chỉ mong lịch sử Việt Nam ngày nào đó được như Võ Nguyên Giáp nói.

  Cảm ơn ông và chào trân trọng!

  Phản hồi
  • 9. phanduykha  |  Tháng Chín 4, 2013 lúc 12:58 sáng

   Một lần nữa, xin cảm ơn những ý kiến phản hồi nhiệt tình và công phu của bạn

   Phản hồi
 • […] Triệu Đà là con cháu của vua Hùng, một “giả thuyết” kỳ cục của GS Bùi Văn… […]

  Phản hồi
 • 11. Những vấn đề Lịch sử và Phản biện | Phan Duy Kha  |  Tháng Một 22, 2015 lúc 4:22 sáng

  […] […]

  Phản hồi
 • 12. Hien Nguyen  |  Tháng Hai 10, 2016 lúc 1:33 sáng

  xin hỏi ông phan duy kha tôi không tranh luận với ông về triệu đà mà tôi chỉ hỏi ông về nhà trần và triều đại nhà trần ở VN, nếu xét nguồn gốc nhà trần cũng xuất phát từ TQ theo quan điểm này phải chăng cũng không chính thống?

  Phản hồi
  • 13. phanduykha  |  Tháng Hai 10, 2016 lúc 1:46 sáng

   Xin được trả lời bạn: Nhà Trần không có gốc từ Trung Quốc. Tổ tiên nhà Trần là những người đánh cá ở Thái Bình, với những cái tên rất dân dã: Cá Kình, cá Ngạnh, Lành Canh.v.v…

   Phản hồi
   • 14. Hoang nam  |  Tháng Sáu 9, 2016 lúc 2:45 chiều

    Xin ông phan huy kha ông có nhầm k đấy. Nhà trần gốc tàu di cư từ trung quốc sang đông triều sau đó di cư đến thái bình ông nhé.

   • 15. kimphilby  |  Tháng Ba 3, 2018 lúc 12:56 chiều

    Xin thưa ông Phan Duy Kha: Nhà Trần có nguồn gốc ở vùng đất Quế Lâm mà hiện nay thuộc Trung Quốc. Nhưng thực chất là vùng đất người Việt (Bách Việt). Nhà Hồ cũng như vậy. Họ đều là người Việt. Lịch sử dân tộc ta đã bị người Hán hủy hoại và nhiều thứ (văn hóa, lịch sử, phát minh…) cũng đã bị người Hán chiếm hữu và tự coi là của mình. Nói chung phải có công trình nghiên cứu kỹ càng một cách khoa học: Lịch sử, văn hóa, khảo cổ, nhân chủng học thì mới biết rõ nguồn gốc dân tộc mình. Quan điểm của tôi là dân tộc ta không hề lạc hậu: mặc khố sống trong hang động, chân thì tõe ra như khỉ, sau này mới được người Hán khai sáng văn minh… (đó đều là hậu quả của việc tẩy não người Việt do người Hán làm).
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n
    Trân trọng

 • 16. Nghiêm Kinh Bắc  |  Tháng Năm 18, 2017 lúc 2:44 chiều

  Các bạn cứ tranh đi. Đó tốt, đều muốn cho nhau hiểu thêm, tìm hiểu thêm, để rõ thêm, đó là sự đóng chung cho khoa học lịch sử !
  Chúc các bạn mạnh giỏi.

  Phản hồi
 • 17. Nghiêm Kinh Bắc  |  Tháng Năm 18, 2017 lúc 2:49 chiều

  Các bạn cứ tranh luận đi. Đó tốt, đều muốn cho nhau hiểu thêm, tìm hiểu thêm, để rõ thêm, đó là sự đóng góp chung cho khoa học lịch sử !
  Chúc các bạn mạnh giỏi.

  Phản hồi
 • 18. Obbbb  |  Tháng Năm 20, 2017 lúc 5:50 sáng

  Cho nên chúng ta nên xét thực chất của vấn đề, chứ đừng nên câu nệ theo ghi chép của người xưa.

  Cái tâm của người lám sử.

  Phản hồi
 • 19. Nguyễn mạnh Đạt  |  Tháng Mười Hai 18, 2017 lúc 5:32 sáng

  Tôi cũng đồng ý với t/g Phan Duy Kha. Cần phải đánh giá đúng kẻ cướp khác với người có công.

  Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Chín 2013
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: